top of page

Individuální poradenství, fyzioterapie

  • 1 ho 30 min
  • 1 500 českých korun
  • Brno, či dle dohody

Popis služby

Každé setkání obvykle zahrnuje kineziologický rozbor - tedy část, kdy se ptám na spoustu věcí, abych zjistila něco málo z historie pohybu, úrazů, zvyklostí. Tím si načrtnu základ pro další práci, kterou je aspekce. V této chvíli pozoruji klientku/klienta ve spodním prádle - ve stoji i v pohybu - hledám viditelné souvislosti v propojenosti či rozpojenosti v těle. Díky tomu získávám jasnější podobu obrysů a kontur. Dále následuje palpace, kdy již vyšetřuji dotekem či zkouškou rozsahu pohybu v kloubech. Mé ruce jsou mýma očima a umožňují propojit předchozí části v celistvý obraz, na jehož základě následuje terapie. Samotná terapie spočívá v hledání optima pro klientku/klienta. Nehledáme ideální postavení, napětí, rozsah a podobně - obvykle to není reálné. Optimum je pro každého jiné, ale společné má to, že se člověk ve svém těle cítí lépe a má více prostoru pro pohyb s lehkostí. K tomu dojdeme ve vzájemné spolupráci - někdy je potřeba uvolnit napětí měkkými technikami na svaly, fascie i vazy; pokud je potřeba, pomáhám si centrací kloubů (k manuální mobilizaci kloubů přistupuji opravdu výjimečně). Pokud je to možné, učím klientku/klienta, jak si může doma získané optimum uchovat - autoterapie ve smyslu práci s měkkými tkáněmi nebo srozumitelné cvičení. Důležité pro mne je, aby nám oběma dávala terapie smysl. Já potřebuji vidět celkový obraz a snažím se, abyste byli schopni si mnou dané rady odnést s sebou domů a používat je. Obě strany pak vědí, proč to či ono dělají. Pokud Vás zaujal způsob mé práce, neváhejte se ozvat - ráda Vás opečuji.


Kontaktní údaje

+420776620057 (pouze SMS)

janakuchrykova@seznam.cz


bottom of page